Wie zijn wij?


Wij zijn de EHBO-Vereniging Beuningen-Weurt.

Doel
Het doel van de vereniging is het bevorderen van al datgene dat kan leiden tot voorkoming van ongevallen en het verlenen van verantwoorde eerste hulp bij ongevallen (artikel 3 statuten).

Oprichting en werkgebied
De vereniging is bij notariële aktie opgericht op 1 oktober 1981.
Zij is voornamelijk werkzaam ten behoeve van de inwoners van Beuningen en Weurt, alsmede voor belangstellenden uit de aangrenzende gebieden.

De activiteiten worden gehouden in:
Sociaal Cultureel Centrum De Lèghe Polder
Schoolstraat 16
6641 DC Beuningen

Organisatie
EHBO-Vereniging Beuningen-Weurt is lid van de Nationale Bond voor EHBO te Bergeijk. De bond bestaat uit districten die op hun beurt weer onderverdeeld zijn in rayons.
Onze vereniging valt onder het district Gelderland. Het district Gelderland bestaat uit ongeveer 70 EHBO verenigingen.

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Secretariaat
F. Vilier
Notenhof 16
6641 JV Beuningen
Mobiel : 06-58875549

Kamer van Koophandel Arnhem 40145363
IBAN : NL58SNSB0945623984

Onze verenigingsarts is Guus Theeuwen.
De kaderinstructeur is Jan Kersten.

Voor meer informatie over de samenstelling van het bestuur kunt u hier terecht.