Lidmaatschap en Contributie

Het lidmaatschap van de EHBO-Vereniging Beuningen-Weurt staat open voor hen die:

  • in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma
  • een opleiding bij de vereniging volgen
  • op enigerlei wijze betrokken zijn bij de EHBO-vereniging en die de doelstellingen van de vereniging nastreven.

De contributie bedraagt € 35,- per kalenderjaar. Wanneer men lid wordt vanaf 1 juli bedraagt het lidmaatschap € 18,- voor de rest van het kalenderjaar.

Mocht u nog vragen hebben over de contributie kunt u gerust contact opnemen met de penningmeester.