Bestuur

Voorzitter en Secretaris
Frans Vilier
Notenhof 16
6641 JV Beuningen
Telnr.  0658875549

Penningmeester
Piotr Nieczypor 
Telefoon : 024-8444726
IBAN : NL58SNSB0945623984

Materiaalbeheerder

Algemeen Lid
Izabela Nieczypor-Woznicka

Sandra Oude Alink

Frans van den Dobbelsteen