Nieuwe Basiscursus EHBO

Wij zijn blij om te vermelden dat de vereniging in Oktober 2020 een nieuwe basiscursus EHBO wil opstarten. Hierin krijgt de cursist alle informatie en vaardigheden aangeleerd om het diploma te behalen. Voor meer informatie over de vormgeving en inhoud van de cursus kunt u terecht op deze pagina.

De cursus wordt gegeven volgens het curriculum van het Oranje Kruis en bestaat uit 11 lessen en aansluitend het examen.

Locatie van de cursus is De Lèghe Polder (Schoolstraat 16) te Beuningen.
De kosten voor het volgen van de cursus bedragen €185,- per cursist. Bij deze kosten zitten het lesmateriaal, lesboek Oranje Kruis en de examenkosten inberekend. Bij de meeste verzekeringen valt dit bedrag te declareren na het behalen van de cursus.

Inschrijven kan tot uiterlijk 30 september!

Voor vragen en het aanmelden voor de cursus kunt u contact opnemen met het secretariaat via het contactformulier.