Basiscursus EHBO

De Basiscursus EHBO gaat dit najaar weer van start!

Tijdens de basiscursus krijgt de cursist alle informatie en vaardigheden aangeleerd om het diploma te behalen. Voor meer informatie over de vormgeving en inhoud van de cursus kunt u terecht op deze pagina.

De cursus wordt gegeven volgens het lesboek “EHBO Leren en Doen” en bestaat uit 10 lessen met aansluitend het examen.

De lessen worden gepland op donderdagavond, in de periode oktober t/m maart, van 19.30 – 21.00 uur:

Locatie van de cursus is De Lèghe Polder (Schoolstraat 16) te Beuningen.

De kosten voor het volgen van de cursus bedragen €245,- per cursist. Bij deze kosten zitten het lesmateriaal, lesboek en de examenkosten inberekend.

Vergoedingen EHBO cursus:

Zorgverzekeraars vinden preventieve zorg steeds belangrijker. Daarom zijn er meerdere verzekeraars die een EHBO- of reanimatiecursus vergoeden vanuit een zorgverzekering met een aanvullende dekking. Het kan voorkomen dat verzekeraars alleen cursussen vergoeden die worden verzorgd door specifieke zorgverleners. Raadpleeg je eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar voor de verschillende organisaties waarbij je een certificaat/diploma kunt behalen, of kijk op zorgwijzer.nl

Inschrijven voor deze cursus is nu mogelijk!

Voor vragen en het aanmelden voor de cursus kunt u contact opnemen met het secretariaat via het contactformulier.