Martha benoemd tot erelid!

Tijdens de EHBO herhalingsles op donderdag 23 januari 2020 is Martha Loeffen door de aanwezige leden in het zonnetje gezet.

Gedurende bijna 20 jaar heeft Martha ontzettend veel werk verricht voor de vereniging. Martha was als eerste hulpverlener zeer actief. Daarnaast deed zij ook het secretariaat van de vereniging, evenementen voorbereiden, materiaal beheer, cursussen regelen en nog veel meer. Het bestuur heeft dan ook besloten om Martha te benoemen tot erelid van EHBO vereniging Beuningen Weurt.